Vận động

Yêu cầu là Vận động
Hỗ trợ nhu cầu của con bạn


“Nếu con muốn điều gì, con phải hỏi một cách lịch sự” là bài học mà các bậc cha mẹ dạy cho con cái họ.

Lời khuyên tương tự này cũng áp dụng cho những nỗ lực chung của chúng ta để tạo ra những điều
làm việc tốt hơn cho trẻ em và gia đình ở Quận LA. 5 LA đầu tiên
tin rằng cha mẹ là giáo viên đầu tiên của trẻ và là người ủng hộ tốt nhất.

Chúng tôi muốn cha mẹ tìm hiểu về các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em,
để giúp định hướng công việc của chúng tôi nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em từ 0-5 tuổi. Yêu cầu
là vận động chính sách - từ văn phòng bác sĩ nhi khoa đến thùng phiếu trên
Ngày bầu cử. Hỗ trợ nhu cầu của con bạn sẽ giúp tất cả chúng tôi.

 

 

 

 

 

Hỏi là biện hộ - Telemundo

 

 

 

 

 

 

 

Dịch